น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร

บุหรี่ไฟฟ้า นั้นมีแบบที่พร้อมสูบได้เลย kardinalstick โดยไม่ต้องเติมน้ำยาเองและไม่ต้องชาร์จแบตเตอร์รี่ โดยเมื่อใช้เสร็จก็สามารถทิ้งได้เลย และบุหรี่ไฟฟ้าก็ยังมีแบบที่เราต้องเติมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเอง และต้องคอยชาร์จแบตเตอร์รี่ แต่เป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่เราสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งนั่นเอง โดยเราอาจจะมีความสงสัยว่าแล้วน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องคอยเติมนั้นคืออะไรกันแน่

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่เราใส่ในบุหรี่ไฟฟ้า โดยส่วนประกอบมีอยู่ 4 อย่างหลักๆ นิโคติน ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ และเป็นส่วนที่ทำให้เสพติดการสูบบุหรี่ อีกทั้งยังมีกลีเซอรีน โพรีไพลีนไกรคอลที่เป็นสารที่ทำให้เกิดไอ เพื่อจะได้ให้เหมือนกับบุหรี่ปกตินั่นเอง และมีสารแต่งกลิ่นแต่งรสเพื่อจะได้ให้ผู้สูบสามารถเลือกรสหรือกลิ่นได้หลากหลายตามต้องการนั่นเอง

โดยผู้ที่เริ่มการสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็สามารถเลือกน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าในปริมาณน้อยก่อนได้เช่นกัน เพื่อเป็นการทดลองว่าชอบหรือไม่ และการซื้อก็ควรจะเลือกร้านที่สามารถเชื่อถือได้ว่าขายของมีคุณภาพ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมานั่นเอง